Reviews

Wat opdrachtgevers zeggen

Anne Mieke Eggenkamp en Fennemiek Gommer

Caracta Business Innovation


Als Caracta ontwerpen we strategische leerprogramma's rondom complexe vraagstukken, en dan benaderen we vaak Peter om een ‘pivot’ te creëren in het ontwikkelproces. Rondom een complex maatschappelijk vraagstuk in het sociale domein over beter samenwerken waren de woorden inmiddels op en de beoogde aanpak en oplossing ver weg. Peter is als geen ander in staat om door de taal van de dans de kern van complexiteit zichtbaar en voelbaar te maken. Hij veroorzaakt bij alle betrokkenen inzichten die een goede referentie zijn én blijven voor een ander gesprek, mogelijke oplossingsrichtingen en noodzakelijke beweging bij de mensen zelf.

Jarno Butter

Leiderschapsteam AW GroepOmdat The Curiosophy Collective een dialogische, holistische werkwijze voorstaat benaderden wij hen om ons te begeleiden op een verbindingsdag met ons leiderschapsteam. Zelf zijn wij ook gewend om vanuit een holistische visie te kijken en te werken. Wij wilden ons graag ontwikkelen op het voeren van de dialoog om als team meer generatief te zijn en zo samen als

team van betekenis te zijn voor het geheel. Op basis van een uitgebreide beeldvorming van wat er speelde, is ons Peter Rombouts voorgesteld als begeleider van onze dag. Tijdens deze dag hebben we op diepgaand niveau met elkaar gewerkt om zaken die in de onderstroom speelden in de bovenstroom zichtbaar te krijgen. Peter heeft ons geholpen beweging te krijgen in wat vast zat. Na deze dag zijn wij als team op een diepere laag met elkaar verbonden geraakt en verdwijnen er minder zaken in de onderstroom. Onze uitdagingen op individueel niveau delen we nu in het team, wat voor nog meer begrip en verbinding zorgt. We zijn zelf verder gaan werken met de principes van dialoog en passen dit nu als basis in het team toe.

Martijne Rensen

Directeur CELEVT en Trauma Academie


CELEVT-Congres 14-10-2021: Fantastische reflectie in Dans en Spoken Word door Drs. Peter Rombouts veranderkundige, organisatieadviseur en drievoudig wereldkampioen Argentijnse Tango. Op donderdag 14 oktober jl. gaf Peter Rombouts op een aantal momenten in het 8steCELEVT Congres “Als woorden tekortschieten, het getraumatiseerde lichaam in therapie” een reflectie in woord en beweging op wat er in het congres gebeurde. Hij vertaalde op een uiterst invoelende en betrokken wijze wat hij hoorde, zag en ervoer in een Spoken Word en in dans. Zo gaf hij het woordeloze ruimte om in een kunstzinnige vorm te verschijnen.


Wij vonden het een groot succes en voelen ons vereerd om met Peter samengewerkt te hebben. Van de volle zaal met GGZ-behandelaren kreeg hij staand applaus! Laten we de wens uitspreken tot een groeiende samenwerking tussen Peter en CELEVT met een verdergaand samengaan van kunst en wetenschap rond vroeg trauma.

Suzanne Leclaire

Founder van

The Curiosophy Collective

Peter brengt essentie. Op wonderbaarlijke wijze. Al doende. In stille observatie tijdens een congres, in dialoog met jouw team of luisterend in een gesprek. Onderweg komt hij tot essentie. Zijn dans drukt de beweging uit, die nog geen ruimte kreeg. Zijn woorden geven toon aan de onderstroom. In alle organisaties en plekken waar ik met Peter kwam, zag ik wat hij achterliet. De feilloze blootlegging van wat er leeft. En het begin van een werkende weg.

Marja Beumer

Oprichter Projob B.V.


Over sommige dingen kun je beter niet praten. Elk woord over Peter zijn "werk" zou het op de een of andere manier ontkrachten. Het mogen beleven is zo intens, uniek en zuiver dat ik dit iedereen gun om mee te maken. Juist in organisaties en binnen teams is dit absoluut een beweging die verhelderende inzichten kan geven die wij wellicht nog niet eerder hebben kunnen ervaren. Misschien voor sommige nog ongrijpbaar maar wat mij betreft een beweging die onderscheidend is en inzichten geeft over dat geen dat vaak allang onder de ijsberg ligt. Ik wens iedereen de reis naar die onderstroom toe zodat wij elkaar beter leren begrijpen en met nieuwe inzichten met elkaar verder kunnen bewegen.

Jan Andreae

Founder Jan Andreae en Partners


In zijn werk waarin hij veranderkunde, organisatieadvies en de danstkunst heeft samen gevoegd onstaan unieke interventies. Interventies waarin intelligentie en intuïtie samen lopen. Interventies die een diepgang kennen en soms voorbij de woorden gaan. Het meest bijzondere van zijn door de jaren heen gepolijste werkwijze is dat ze voor iedere deelnemer een helend perspectief aanreikt.

Siets Bakker

Auteur Rake Vragen


Werken met Peter is een ontdekking, een reis en een groot plezier, en dat allemaal tegelijk. Peter stelt zijn kennis, zijn dans en misschien nog wel meer ter beschikking aan wat klaar is om gezien te worden, voor degenen die kijken. Hij nodigt uit om deel te zijn, om te voelen en samen betekenis te geven.

Roek Lips

Nieuwe Leiders en Co-founder van de Ontwikkelgroep


In aansluiting op de Nieuwe Leiders-inspiratiesessie heeft Peter op zijn eigen bijzondere wijze het middagprogramma voor zijn rekening genomen bij de leiderschapstweedaagse van de Dimence groep. Een mooi en soms ook confronterend cadeau voor mensen die willen onderzoeken wat werkelijk van waarde is.

Hilda de Reeder

Opleidingsmanager Summerschool Leiderschap Sioo


Peter levert elke jaar weer een uniek, onvergetelijk en tevens onvervangbaar aandeel in de Summerschool Leiderschap van Sioo. Ik voel me bevoorrecht met hem te werken. Met zijn bijzondere talent om zeer snel tot de kern van vraagstukken van deelnemers te komen (en deze vraagstukken vervolgens helpt in beweging te zetten door zijn niet talige interventie via dans) waarbij hij een veilige leercontact creëert door iedereen onbevooroordeeld en open tegemoet te treden, is zowel voor mij als begeleider, alsook voor de deelnemers zelf een onvergetelijke en indringende ervaring. Ik kan alleen maar zeggen: gun jezelf, je team, je organisatie het werken met Peter!

Jan Pieter van Lieshout

Oprichter Sensetrans B.V.


Ik beveel Peter Rombouts aan bij leiders die op grond van hun positie verantwoordelijk zijn voor (een deel(tje)) van de toekomst van de wereld. Waarom? Ik leg het graag uit.


Leiders met verantwoordelijkheidgevoel weten al sinds mensenheugenis dat zij stagnatie en teruggang moeten voorkomen. Om innovatief en initiatiefrijk te zijn, lieten zij zich adviseren door visionaire kunstenaars. Die beschikten immers over de creatieve geest om 'out of the box' te denken. De meest begaafden onder hen hadden de intuïtieve eigenschap om aan te voelen waar de samenleving naartoe groeide. Zij visualiseerden wat er nodig was om een ​​nieuw wereldbeeld te creëren én te realiseren. Ook in de 21ste eeuw zijn er bijzondere mensen die het lef hebben om zich op inspirerende wijze uit te drukken over de toekomst die wij vorm moeten geven. Peter Rombouts is één van hen. Op onnavolgbare wijze heeft hij -in zichzelf-een instrument ontdekt waarmee hij leiders helpt een diepgaand inzicht te krijgen in de samenhang der dingen.


Peter schuwt de confrontatie niet als het gaat om het blootleggen van gewoontes en processen die voortgang stagneren. Iedereen die hem aan het werk ziet, wordt stil van binnen. Het is die stilte van waaruit Peter stem geeft aan de transitie die ons te wachten staat. Zijn onthullende dans is als de trilling van vlindervleugels die een orkaan kunnen veroorzaken.


Daarom beveel ik hem aan als onderscheidend en inspirerend adviseur van de toekomstverkenners en (wereld) leiders van onze tijd, zowel in het publieke domein als in het bedrijfsleven. Wereldwijd uiteraard, dat is zijn terrein. Hij bewees zich immers al driemaal als wereldkampioen.

Leanne Steeghs

Systemische teamcoach en trainer


Na jaren zag ik Peter weer aan het werk. En hoe! Een vrouw - vroeger danseres, nu trainer - nam aarzelend plaats op de stoel naast hem. Ze vertelde over haar verlangen om dans een plek te geven in haar werk, maar ze wist niet waar te beginnen…Peter nodigde haar uit om haar vraag samen met hem te dansen. Ze accepteerde. Het schouwspel dat ontstond was zinderend en ontroerend tegelijk. We zagen en voelden hoe de waakvlam van haar verlangen uitgroeide tot een vuurdans van pure passie. Door zich te verbinden met het onbenutte potentieel van de vrouw en haar ‘aan te zetten’ in de dans, wakkerde Peter een collectief verlangen aan bij het hele publiek. Namelijk het verlangen en de moed om je volle potentieel te manifesteren in de wereld. Zonder terughoudendheid.

Sarah Huang

Oprichter en faciltator Bureau Twist


Peter heeft het uitzonderlijke vermogen om te 'vangen' wat woorden soms niet kunnen uitdrukken. Hij schoof aan bij een online bijeenkomst met wel negentig deelnemers op MS Teams. Deze bijeenkomst was de afsluiting van een intens intern traject van dialoogvoering in het kader van #blm dat ik mocht begeleiden. Peter observeerde, luisterde en voelde door de schermen heen wat er nodig was en vertaalde de informatie met zijn artistieke interpretatie. Met als resultaat twee reflecties in een vorm van een gedicht en een dans. Je kon een speld horen vallen tijdens zijn optreden, zo ademloos en gebiologeerd luisterden en keken wij naar het optreden. Een emotioneel, rationeel en relationeel complex vraagstuk vraagt om interventies die meerdere lagen weten te raken. Peter weet met zijn achtergrond in veranderkunde en dans die meerdere lagen samen te brengen.


'Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time.' - Thomas Merton

Lia Genee

Founder Passerel B.V. en Centrum Systemisch Leiderschap


Werken met Peter over een vraag of thema, is verdiepend werken en komen tot essentie.

Peter integreert zijn kennis & kunde vanuit organisatieadvies en systemisch werken met de wereld van de dans en geeftJouw vraag/thema met de dans in een 3 dimensionale beeld en ervaring weer. Peter zet zichzelf daarbij als belangrijkste middel in dienst van jouw vraag in en op het spel. Het is voelbaar hoe dit vanuit zijn innerlijke bedoeling van betekenis te willen zijn, elke vraag steeds weer verdieping geeft.Hij onderzoekt in de dans je vraag voorbij je herhalende gedachten en ervaringen.Peter biedt door de taal van de dans, een ruimte waar n de beweging je vraag begrepen kan worden in de context van je vraag èn in samenhang met onderdelen, die deel zijn van je vraag. Hij laat je je vraag opnieuw gewaarworden in een evaring met hart & hoofd en laat je ruimte zien, waar mogelijkheid is voor een andere en/of nieuwe beweging in de praktijk.

Marre Walter

Directeur Beheerautoriteit Waddenzee


Scherp, met humor. Peter komt, brengt rust, stelt vragen luistert en, niet alleen met zijn oren. Hij weet dan binnen no time – zonder veroordeling van wat er is – de kern te raken. Peter schetst perspectief en brengt, ook letterlijk, beweging. Zijn komst bij ons vond ik ongelooflijk waardevol.